Follow us on Twitter
Close

Members Login

Become members of our website (Free) to be informed about offers from our advertisers, our news, get gifts and many more!

Members - Login


-> ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΨΑΘΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΨΑΘΗΣ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΙΜΩΛΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14
ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.: 100
Απόσπασμα από το πρακτικό της 14/1618/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Στην Κίμωλο, σήμερα 2 Νοεμβρίου 2013 ημέρα Σάββατο και ώρα 17:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κιμώλου συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου μας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14/1618/29-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στο Δήμαρχο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Νόμου 3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: "Θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κιμώλου, σχετικά με τις συνεχείς και ανυπόστατες καταγγελίες υποψήφιου ( ; ) Βουλευτή Κυκλάδων "πατριώτη" Νίκου Λογοθέτη".
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 13 μελών, παρόντα βρέθηκαν 12 ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                              
1. Σάρδης Παναγιώτης (Τάκης)
2. Βεντούρης Κων/νος
3. Τρέσσος Παναγιώτης
4. Λογοθέτη Αργυρώ
5. Αφεντάκης Δημήτριος
6. Αφεντάκης Σταύρος
7. Μάλλη Μοσχούλα
8. Μουστάκα Ειρήνη - Μαρία
9. Κανάς Αγγελέτος
10. Γαλανός Εμμανουήλ
11. Κανά Ιωάννα
12. Βεντούρης Ιωάννης
ΑΠΟΝΤΕΣ
Βενιός Αγγελέτος
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Μαγκανιώτης Γεράσιμος – Θεόδωρος και η Δημοτική υπάλληλος Ασπασία Μωραϊτη, για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
 
Ο Δήμαρχος εισηγούμενος το πρώτο (1ο) εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, για το οποίο το Δημοτικό Συμβούλιο στην αρχή της συνεδρίασης ΟΜΟΦΩΝΑ αποφάσισε να συζητηθεί, σχετικά με τις συνεχείς και ανυπόστατες καταγγελίες υποψηφίου ( ; ) Βουλευτή Κυκλάδων». "πατριώτη" Νίκου Λογοθέτη, είπε:
 
Κύριε Πρόεδρε – Κύριοι Σύμβουλοι.
Μετά την έκδοση της πρόσκλησης για το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο, πληροφορήθηκα την τελευταία ηλεκτρονική δημοσίευση του παραπάνω κυρίου την οποία και σας διαβάζω.
Επειδή όλοι οι παραλήπτες των επιστολών αυτών θα πρέπει να μάθουν την αληθινή πλευρά της υπόθεσης, προτείνω την αποστολή σχετικής επιστολής η οποία θα αποτελεί και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, το περιεχόμενο της οποίας είναι:
ΕΠΙΣΤΟΛΗ
Προς
Εισαγγελία Αρείου Πάγου, Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου, Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Δ/νση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, Τμήμα Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Μήλου Δ/νση Περιβάλλοντος Χωρ/κου Σχεδιασμού Νοτίου Αιγαίου, Λιμενικό Ταμείο Σίφνου, Λιμεναρχείο Μήλου, Λιμενικό Σταθμό Κιμώλου, Αστυνομικό Τμήμα Μήλου, Αστυνομικό Σταθμό Κιμώλου, Βουλευτές Κυκλάδων, ΜΜΕ.
Κύριοι
Για αποκατάσταση της αλήθειας, η οποία συνεχώς τον τελευταίο καιρό παραχαράσσεται σας πληροφορούμε τα εξής:
1. Το έργο «ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΨΑΘΗΣ ΚΙΜΩΛΟΥ» δεν έχει σταματήσει, δεν έχει διακοπεί.
2. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και όχι ο Δήμος Κιμώλου.
Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ο ίδιος υπέγραψε το Συμφωνητικό του έργου.
3. Από τον Φορέα του έργου (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου) έχουν οριστεί επιβλέποντες μηχανικοί της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων με σκοπό να παρακολουθούν επισταμένως και ανελλιπώς την εξέλιξη του έργου με συχνότατες επισκέψεις, τόσο των επιβλεπόντων μηχανικών, όσο και των ιδίων των Προϊσταμένων της Δ/νσης από τη Σύρο. Παράλληλα, το έργο εποπτεύεται και από την Διαχειριστική Αρχή, κλιμάκιο της οποίας με 4 μηχανικούς επισκέφθηκαν το έργο πρόσφατα.
4. Με τις αλλεπάλληλες και συνεχείς αυτές επισκέψεις από την Διαχειριστική Αρχή καθώς και από τους επιβλέποντες μηχανικούς του Φορέα του έργου, δεν έχει διαπιστωθεί καμία παρέκκλιση, ούτε από τα οριζόμενα στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου, ούτε από τους περιβαλλοντικούς όρους οι οποίοι την συνοδεύουν. 
Αντίθετα μάλιστα έχει εκφραστεί η πλήρης ικανοποίηση όλων αυτών των αρμοδίων, τόσο για την εξέλιξη, όσο και για την ποιότητα του έργου.
5. Μάλιστα, ως κάτοικοι του νησιού και, άρα, καλύτεροι γνώστες των τοπικών συνθηκών και αναγκών, ζητήσαμε από τον φορέα του έργου την αλλαγή της θέσης της ράμπας.
Η Διεύθυνση του Φορέα, μας ενημέρωσε ότι θα εξετασθεί το αίτημά μας.
Σε περίπτωση θετικής απάντησης στο αίτημά αυτό και μόνο γι’ αυτό, θα απαιτηθεί μερική τροποποίηση της εγκεκριμένης μελέτης.
6. Όπως πληροφορούμαστε, εκκρεμεί η έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) την οποία έχει υποβάλει ο συμπατριώτης μας Χαράλαμπος Μάρκου Λογοθέτης, για την μονάδα παραγωγής σκυροδέματος στον ιδιόκτητο χώρο του.
Μετά από μακρά και χρονοβόρα διαδικασία, η μελέτη αυτή έχει ήδη γίνει δεκτή από την αρμόδια υπηρεσία και δεν απομένουν πλέον παρά οι τυπικές διαδικασίες γνωμοδοτήσεων ώστε να εγκριθεί στις 20/11 που συνεδριάζει το αρμόδιο όργανο.
Ευελπιστούμε στην ευόδωση των γραφειοκρατικών αυτών διαδικασιών από τις αρμόδιες Υπηρεσίες και την σύντομη χορήγηση της αδείας, καθώς η απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας αυτής είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των τελευταίων τεχνητών ογκολίθων (μπλόκια) και για την κατασκευή των ανωδομών.
Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα παρακαλεί όλες τις σχετικές με το έργο Υπηρεσίες να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την όσο το δυνατό συντομότερη ολοκλήρωση των κατά τον νόμο διαδικασιών έγκρισης της ως άνω Μ.Π.Ε. για την λειτουργία της μονάδας παραγωγής σκυροδέματος η οποία θα επισπεύσει την αποπεράτωση του έργου, έτσι ώστε να θωρακιστεί έγκαιρα ο νέος λιμενοβραχίονας πριν από τις επερχόμενες σοροκάδες.
Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο διαμαρτύρεται για την εκβιαστική ομηρία την οποία υφίσταται τα τελευταία χρόνια το νησί μας από τον επίδοξο και λαοφιλή «υποψήφιο βουλευτή και πατριώτη» Νίκο Λογοθέτη όπως λέει ο ίδιος, που τόσο κόπτεται για το καλό των συμπατριωτών του.
Όλα τα ζωτικής σημασίας έργα για την ανάπτυξη της Κιμώλου, όλα όσα είναι απαραίτητα για την βελτίωση των υποδομών του νησιού μας, όπως η ολοκλήρωση του Βιολογικού Καθαρισμού Λυμάτων, ο Αγωγός Διάθεσης των Λυμάτων, το Λιμάνι κλπ. καθυστερούνται και ανακόπτονται συστηματικά από τις συνεχείς ανυπόστατες καταγγελίες του «πατριώτη». Γιατί;
Είναι ξεκάθαρο και πασιφανές πλέον ότι πίσω από όλες αυτές τις καταγγελίες κρύβονται ιδιοτελείς σκοποί σχετικοί με τις από 13/2/2007 και 10/3/2007 αξιώσεις του "πατριώτη" να του καταβάλει η τότε Κοινότητα 106.500,00 ευρώ και 350.000,00 ευρώ (!) αντίστοιχα, πράγμα το οποίο, ως οφείλαμε, του αρνηθήκαμε και βέβαια ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου ορθά απέρριψε. Έκτοτε εκβιαστικά παρακωλύει και εμποδίζει όλα τα έργα.
Για όλες τις καταγγελίες του ΑΘΩΩΘΗΚΑΜΕ από το Πλημμελειοδικείο Σύρου, στις 12-11- 2012.
Πιστεύουμε ότι αυτά τα κερδοσκοπικά κίνητρα του ενός και μοναδικού "πατριώτη" τα αντιλαμβάνονται και οι 40 (!) σχεδόν Δημόσιες Αρχές και Υπηρεσίες στις οποίες κοινοποιεί ο «πατριώτης» τις καταγγελίες του (από το Γραφείο του Πρωθυπουργού έως και τον Αστυνομικό Σταθμό Κιμώλου) και θα αγνοήσουν τις κίτρινες και ανυπόστατες λασπολογίες, προκειμένου να ανταποκριθούν έγκαιρα στις βασικές ανάγκες του νησιού.
Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε σε ένα και μοναδικό «πατριώτη» που δεν κατοικεί καν εδώ και όλοι τον γνωρίζουμε πολύ καλά, να στερήσει όλη την Κίμωλο από το καλύτερο μέλλον το οποίο της αξίζει.
Θέλουμε ομόφωνα να προοδεύσουμε, θέλουμε όλοι να προχωρήσουμε απρόσκοπτα και έγκαιρα στην ολοκλήρωση των βασικών υποδομών και την υλοποίηση των μεγάλων έργων, όπως το Λιμάνι, το οποίο εν καιρώ κρίσης μάλιστα, είχαμε την σπάνια τύχη να προσφέρει το Κράτος στο ευλογημένο και Αγιοτόκο νησί μας.
Το έχουμε ανάγκη για να αλλάξει το μέλλον και η μοίρα της Κιμώλου, το δικό μας και των παιδιών μας.
Και είναι η τελευταία μας ευκαιρία.
Άλλωστε, υπάρχει κανείς άλλος Κιμωλιάτης ο οποίος δεν θέλει να έχει λιμάνι το νησί μας;
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού άκουσε το Δήμαρχο και μετά διαλογική συζήτηση,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία 10 προς 2
Εγκρίνει το περιεχόμενο της παραπάνω επιστολής
και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την αποστολή αυτής στους παραλήπτες.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Αγγελέτος Κανάς και Ιωάννα Κανά μειοψηφούν, γιατί διαφωνούν με δύο - τρία σημεία της συγκεκριμένης επιστολής και προτιμούν την σύνταξη - αποστολή άλλης επιστολής στην οποία να επισημαίνεται η ευθύνη του Φορέα του έργου, δηλαδή, της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Αφού συνετάγη το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας Τα Μέλη
(υπογραφή) (υπογραφή) (υπογραφή)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Κίμωλος 4-11-2013

 

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρια χρήστη του gokimolos.gr. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies, σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Για να μάθετε περισσότερα για τα cookies κάντε κλικ εδώ.

Δέχομαι τα cookies απο αυτή την ιστοσελίδα.

EU Cookie Directive Module Information