KIMOLOS: Ferry schedules:”Piraeus-Kimolos” & “Kimolos-Piraeus”

We would like to advise you to check about your desired schedule with either the ticket agent or the ship company

From 4/5/2022 to 31/5/2022

From PIRAEUS
>Every Monday: SOLOMOS: 14.55 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-23.10 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira
>Every Wednesday: SOLOMOS: 14.55 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-23.10 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira
>Every Friday: SOLOMOS: 14.55 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-23.10 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira

From KIMOLOS
>Every Tuesday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-11.55 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-20.10 Piraeus
>Every Thursday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-11.55 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-20.10 Piraeus
>Every Sunday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-11.55 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-20.10 Piraeus

From 1/6/2022 to 9/6/2022

From PIRAEUS
>Every Monday: SOLOMOS: 14.55 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-23.10 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira
>Every Wednesday: SOLOMOS: 14.55 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-23.10 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira
>Every Friday: SOLOMOS: 07.00 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-13.30 Kimolos-Milos

From KIMOLOS
>Every Tuesday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-11.55 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-20.10 Piraeus
>Every Thursday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-11.55 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-20.10 Piraeus
>Every Friday: SOLOMOS: 13.40 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-21.55 Piraeus
>Every Sunday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-11.55 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-20.10 Piraeus

From 10/6/2022 to 19/6/2022

From PIRAEUS
>Friday 10/6: SOLOMOS: 07.00 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-13.30 Kimolos-Milos
>Monday 13/6: SOLOMOS: 07.00 Piraeus-12.00 Kimolos-Milos
>Wednesday 15/6: SOLOMOS: 14.55 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-23.10 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira
>Friday 17/6: SOLOMOS: 07.00 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-13.30 Kimolos-Milos

From KIMOLOS
>Friday 10/6: ΣΟΛΩΜΟΣ: 13.40 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-21.55 Piraeus
>Sunday 12/6: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-11.55 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-20.10 Piraeus
>Monday 13/6: ΣΟΛΩΜΟΣ: 12.10 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-20.25 Piraeus
>Tuesday 14/6: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-15.25 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-23.40 Piraeus
>Thursday 16/6: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-11.55 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-20.10 Piraeus
>Friday 17/6: SOLOMOS: 13.40 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-21.55 Piraeus
>Sunday 19/6: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-11.55 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-20.10 Piraeus

From 20/6/2022 to 3/7/2022

From PIRAEUS
>Every Monday: SOLOMOS: 14.55 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-23.10 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira
>Every Wednesday: SOLOMOS: 14.55 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-23.10 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira
>Every Friday: SOLOMOS: 07.00 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-13.30 Kimolos-Milos

From KIMOLOS
>Every Tuesday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-13.55 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-22.10 Piraeus
>Every Friday: SOLOMOS: 13.40 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-21.55 Piraeus
>Every Sunday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-11.25 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-19.40 Piraeus

From 4/7/2022 to 31/7/2022

From PIRAEUS
>Every Monday: SOLOMOS: 07.00 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-13.35 Kimolos
>Every Thursday: SOLOMOS: 09.00 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-15.35 Kimolos-Milos
>Every Saturday: SOLOMOS: 09.00 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-15.35 Kimolos-Milos
>Every Sunday: SOLOMOS: 07.00 Piraeus-Serifos-Sifnos-Sikinos-Folegandros-17.00 Kimolos

From KIMOLOS
>Every Monday: SOLOMOS: 13.50 Kimolos-Sifnos-Serifos-Kythnos-20.25 Piraeus
>Every Tuesday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-17.45 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-01.30 (Wedn.) Piraeus
>Every Thursday: SOLOMOS: 15.50 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-00.10 (Fri.) Piraeus
>Every Saturday: SOLOMOS: 15.50 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-00.10 (Fri.) Piraeus
>Every Sunday: SOLOMOS: 17.15 Kimolos-Sifnos-Serifos-Kythnos-23.50 Piraeus

From 1/8/2022 to 4/9/2022

From PIRAEUS
>Every Monday: SOLOMOS: 07.00 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-13.35 Kimolos
>Every Thursday: SOLOMOS: 09.00 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-15.35 Kimolos-Milos
>Every Saturday: SOLOMOS: 09.00 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-15.35 Kimolos-Milos
>Every Sunday: SOLOMOS: 07.00 Piraeus-Serifos-Sifnos-Sikinos-Folegandros-17.00 Kimolos

From KIMOLOS
>Every Monday: SOLOMOS: 13.50 Kimolos-Sifnos-Serifos-Kythnos-20.25 Piraeus
>Every Tuesday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-17.45 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-01.30 (Wedn.) Piraeus
>Every Thursday: SOLOMOS: 15.50 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-00.10 (Fri.) Piraeus
>Every Saturday: SOLOMOS: 15.50 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-00.10 (Fri.) Piraeus
>Every Sunday: SOLOMOS: 17.15 Kimolos-Sifnos-Serifos-Kythnos-23.50 Piraeus

From 5/9/2022 to 11/9/2022

From PIRAEUS
>Every Monday: SOLOMOS: 07.00 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-15.20 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira
>Every Wednesday: SOLOMOS: 07.00 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-15.20 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira
>Every Saturday: SOLOMOS: 09.00 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-15.35 Kimolos-Milos
>Every Sunday: SOLOMOS: 07.00 Piraeus-Serifos-Sifnos-Sifnos-14.45 Kimolos

From KIMOLOS
>Every Tuesday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-11.40 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-20.00 Piraeus
>Every Thursday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-11.40 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-20.00 Piraeus
>Every Saturday: SOLOMOS: 15.50 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-00.10 (Fri.) Piraeus
>Every Sunday: SOLOMOS: Milos-15.00 Kimolos-Sifnos-Serifos-Kythnos-21.35 Piraeus

 

From 12/9/2022 to 25/9/2022

From PIRAEUS
>Every Monday: SOLOMOS: 14.55 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-23.10 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira
>Every Wednesday: SOLOMOS: 14.55 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-23.10 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira
>Every Friday: SOLOMOS: 07.00 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-13.30 Kimolos-Milos

From KIMOLOS
>Every Tuesday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-11.55 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-20.10 Piraeus
>Every Thursday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-11.55 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-20.10 Piraeus
>Every Friday: SOLOMOS: 13.40 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-21.55 Piraeus
>Every Sunday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-11.25 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-19.40 Piraeus

From 26/9/2022 to 30/9/2022

From PIRAEUS
>Every Monday: SOLOMOS: 14.55 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-23.10 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira
>Every Wednesday: SOLOMOS: 14.55 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-23.10 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira
>Every Friday: SOLOMOS: 14.55 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-23.10 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira

From KIMOLOS
>Every Tuesday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-11.55 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-20.10 Piraeus
>Every Thursday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-11.55 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-20.10 Piraeus