KIMOLOS: Ferry schedules:”Piraeus-Kimolos” & “Kimolos-Piraeus”

We would like to advise you to check about your desired schedule with either the ticket agent or the ship company

From 13/9/2021 to 26/9/2021

From PIRAEUS
>Every Monday: SOLOMOS: 14.55 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-23.10 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira
>Every Wednesday: SOLOMOS: 14.55 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-23.10 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira
>Every Friday: SOLOMOS: 07.00 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-13.30 Kimolos-Milos
From KIMOLOS
>Every Tuesday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-13.55 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-22.10 Piraeus
>Every Thursday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-13.55 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-22.10 Piraeus
>Every Friday: SOLOMOS: 13.40 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-21.55 Piraeus
>Every Sunday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-11.25 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-19.40 Piraeus

From 27/9/2021 to 31/10/2021

From PIRAEUS
>Every Monday: SOLOMOS: 14.55 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-23.10 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira
>Every Wednesday: SOLOMOS: 14.55 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-23.10 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira
>Every Friday: SOLOMOS: 14.55 Piraeus-Kythnos-Serifos-Sifnos-Milos-23.10 Kimolos-Folegandros-Sikinos-Ios-Thira
From KIMOLOS
>Every Tuesday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-13.55 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-22.10 Piraeus
>Every Thursday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-13.55 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-22.10 Piraeus
>Every Sunday: SOLOMOS: Thira-Ios-Sikinos-Folegandros-11.25 Kimolos-Milos-Sifnos-Serifos-Kythnos-19.40 Piraeus