Χρήσιμα τηλέφωνα

  • Δήμος Κιμώλου 22870 51218
  • Αστυνομικό Τμήμα 22870 51205
  • Αγροτικό Ιατρείο 22870 51222
  • Φαρμακείο 22870 51261
  • Λιμενικό 22870 22360
  • Λιμενικός Σταθμός Κιμώλου 22870 51071
  • Ταχυδρομείο 22870 51304