Δρομολόγια Λεωφορείου

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

20/6/2022 – 28/8/2022

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ

ΑΠΟ: ΨΑΘΗ (ΛΙΜΑΝΙ) – ΠΡΟΣ: ΧΩΡΙΟ (ΜΥΖΗΘΡΟΥ), ΓΟΥΠΑ, ΚΑΡΑΣ, ΚΛΗΜΑ, ΠΡΑΣΑ
10.20-12.00-15.40-17.15-19.40

ΑΠΟ: ΠΡΑΣΑ – ΠΡΟΣ: ΚΛΗΜΑ, ΚΑΡΑΣ, ΓΟΥΠΑ, ΧΩΡΙΟ (ΜΥΖΗΘΡΟΥ), ΨΑΘΗ (ΛΙΜΑΝΙ)
10.35-12.20-16.00-17.40-19.50

ΑΠΟ: ΨΑΘΗ (ΛΙΜΑΝΙ) – ΠΡΟΣ: ΧΩΡΙΟ (ΜΥΖΗΘΡΟΥ)
10.20-12.00-15.40-17.15-19.40

ΑΠΟ: ΧΩΡΙΟ (ΜΥΖΗΘΡΟΥ) – ΠΡΟΣ: – ΨΑΘΗ (ΛΙΜΑΝΙ)
10.45-12.30-16.15-17.55-20.00

ΑΠΟ: ΨΑΘΗ (ΛΙΜΑΝΙ) – ΠΡΟΣ: ΧΩΡΙΟ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ)
11.00-12.45-16.30-18.00-18.50-20.10-21.10

ΑΠΟ: ΧΩΡΙΟ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ) – ΠΡΟΣ: ΨΑΘΗ (ΛΙΜΑΝΙ)
10.00-11.50-13.35-17.00-19.30

ΑΠΟ: ΨΑΘΗ (ΛΙΜΑΝΙ) – ΠΡΟΣ:  ΧΩΡΙΟ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ), ΕΝΝΙΑΣ, ΑΛΥΚΗ, ΜΠΟΝΑΤΣΑ, ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ
11.00-12.45-16.30-18.00-20.10

ΑΠΟ: ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ – ΠΡΟΣ: ΜΠΟΝΑΤΣΑ, ΑΛΥΚΗ, ΕΝΝΙΑΣ, ΧΩΡΙΟ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ), ΨΑΘΗ (ΛΙΜΑΝΙ)
11.40-13.25-16.50-18.40-20.55

ΑΠΟ: ΨΑΘΗ (ΛΙΜΑΝΙ) – ΠΡΟΣ: ΧΩΡΙΟ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ), ΔΕΚΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΜΑΥΡΟΣΠΗΛΙΑ
11.00-12.45-18.00-20.10

ΑΠΟ: ΜΑΥΡΟΣΠΗΛΙΑ – ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΔΕΚΑΣ, ΑΛΥΚΗ, ΕΝΝΙΑΣ, ΧΩΡΙΟ (ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ), ΨΑΘΗ (ΛΙΜΑΝΙ)
11.30-13.15-18.30-20.45          

* ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

 

www.gokimolos.gr/go/buslines