Δρομολόγια Λεωφορείου

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

 

10/6/2021 – 16/6/2021

ΔΕΥΤΕΡΑ – ΤΡΙΤΗ – ΤΕΤΑΡΤΗ – ΠΕΜΠΤΗ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΧΩΡΙΟ – ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΨΑΘΗ – ΛΙΜΑΝΙ

06.30 – 11.30 – 12.30 – 13.4 5- 15.10 – 16.10 – 16.50 – 17.40 – 18.30

ΨΑΘΗ – ΛΙΜΑΝΙ, ΧΩΡΙΟ – ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

07.45 – 12.20 – 13.30  – 15.00 – 16.00 – 16.45 – 17.35 – 18.20 – 19.30 – 21.30

ΧΩΡΙΟ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΨΑΘΗ-ΛΙΜΑΝΙ, ΧΩΡΙΟ-ΜΥΖΗΘΡΟΥ, ΓΟΥΠΑ, ΚΑΡΑΣ, ΚΛΗΜΑ, ΠΡΑΣΑ

11.30 – 13.45 – 16.10 – 17.40

ΠΡΑΣΑ, ΚΛΗΜΑ, ΚΑΡΑΣ, ΓΟΥΠΑ, ΧΩΡΙΟ-ΜΥΖΗΘΡΟΥ, ΨΑΘΗ-ΛΙΜΑΝΙ, ΧΩΡΙΟ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

12.00 – 14.40 – 16.30 – 18.00

ΧΩΡΙΟ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΨΑΘΗ-ΛΙΜΑΝΙ, ΕΝΝΙΑΣ, ΑΛΥΚΗ, ΜΠΟΝΑΤΣΑ, ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ, ΔΕΚΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΜΑΥΡΟΣΠΗΛΙΑ

12.30 – 15.10 – 16.50 – 18.30

ΜΑΥΡΟΣΠΗΛΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΔΕΚΑΣ, ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ, ΜΠΟΝΑΤΣΑ, ΑΛΥΚΗ, ΕΝΝΙΑΣ, ΨΑΘΗ-ΛΙΜΑΝΙ, ΧΩΡΙΟ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

13.00 – 15.40 – 17.20 – 19.00 – 21.00

ΣΑΒΒΑΤΟ – ΚΥΡΙΑΚΗ

ΧΩΡΙΟ – ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΨΑΘΗ – ΛΙΜΑΝΙ

10.00 – 11.30 – 12.30 – 16.00 – 17.00 – 18.20 – 20.00

ΨΑΘΗ – ΛΙΜΑΝΙ, ΧΩΡΙΟ – ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

11.00 – 12.20 – 13.30 – 16.20 – 18.00 – 19.00 – 21.30

ΧΩΡΙΟ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΨΑΘΗ-ΛΙΜΑΝΙ, ΧΩΡΙΟ-ΜΥΖΗΘΡΟΥ, ΓΟΥΠΑ, ΚΑΡΑΣ, ΚΛΗΜΑ, ΠΡΑΣΑ

11.30 – 16.00 – 18.20

ΠΡΑΣΑ, ΚΛΗΜΑ, ΚΑΡΑΣ, ΓΟΥΠΑ, ΧΩΡΙΟ-ΜΥΖΗΘΡΟΥ, ΨΑΘΗ-ΛΙΜΑΝΙ, ΧΩΡΙΟ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

12.00 – 16.30 – 18.40

ΧΩΡΙΟ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ, ΨΑΘΗ-ΛΙΜΑΝΙ, ΕΝΝΙΑΣ, ΑΛΥΚΗ, ΜΠΟΝΑΤΣΑ, ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ, ΔΕΚΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΜΑΥΡΟΣΠΗΛΙΑ

10.00 – 12.30 – 17.00 – 20.00

ΜΑΥΡΟΣΠΗΛΙΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΔΕΚΑΣ, ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ, ΜΠΟΝΑΤΣΑ, ΑΛΥΚΗ, ΕΝΝΙΑΣ, ΨΑΘΗ-ΛΙΜΑΝΙ, ΧΩΡΙΟ-ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

10.30 – 13.00 – 17.30 – 21.00

* ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ