Δρομολόγια Λεωφορείου

KIMOLOS BUS LINES
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΙΜΩΛΟΥ

27/5/2024 – 16/6/2024

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ – EVERY DAY

ΑΠΟ: ΛΙΜΑΝΙ (ΨΑΘΗ) – ΠΡΟΣ: ΜΥΖΗΘΡΟΥ (ΧΩΡΙΟ), ΓΟΥΠΑ, ΚΑΡΑΣ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΛΗΜΑ, ΑΓ.ΜΗΝΑΣ, ΠΗΓΑΔΟΣ, ΠΡΑΣΑ
FROM: PORT (PSATHI) – TO: MIZITHROU (CHORIO), GOUPA, KARAS, St.NIKOLAOS, KLIMA, St.MINAS, PIGADOS, PRASSA
11.30 – 15.45 – 18.00

ΑΠΟ: ΠΡΑΣΑ – ΠΡΟΣ: ΠΗΓΑΔΟΣ, ΑΓ. ΜΗΝΑΣ, ΚΛΗΜΑ, ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΑΡΑΣ, ΓΟΥΠΑ, ΜΥΖΗΘΡΟΥ (ΧΩΡΙΟ), ΛΙΜΑΝΙ (ΨΑΘΗ)
FROM: PRASSA – TO: PIGADOS, St.MINAS, KLIMA, St.NIKOLAOS, KARAS, GOUPA, MIZITHROU (CHORIO), PORT (PSATHI)
11.50 – 16.00 – 18.15

 

ΑΠΟ: ΛΙΜΑΝΙ (ΨΑΘΗ) – ΠΡΟΣ: ΜΥΖΗΘΡΟΥ (ΧΩΡΙΟ)
FROM: PORT (PSATHI) – TO: MIZITHROU (CHORIO)
11.30 – 15.45 – 18.00

ΑΠΟ: ΜΥΖΗΘΡΟΥ (ΧΩΡΙΟ) – ΠΡΟΣ: ΛΙΜΑΝΙ (ΨΑΘΗ)
FROM: MIZITHROU (CHORIO) – TO: PORT (PSATHI)
12.00 – 16.10 – 18.15

 

ΑΠΟ: ΛΙΜΑΝΙ (ΨΑΘΗ) – ΠΡΟΣ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΧΩΡΙΟ)
FROM: PSATHI (PORT) – TO: CHORIO (POST OFFICE)
12.10 – 13.15 – 16.15 – 18.30 – 19.20

ΑΠΟ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΧΩΡΙΟ) – ΠΡΟΣ: ΛΙΜΑΝΙ (ΨΑΘΗ)
FROM: POST OFFICE (CHORIO) – TO: PORT (PSATHI)
13.00 – 13.30 – 17.00

 

ΑΠΟ: ΛΙΜΑΝΙ (ΨΑΘΗ) – ΠΡΟΣ:  ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΧΩΡΙΟ), ΕΝΝΙΑΣ, ΑΛΥΚΗ, ΜΠΟΝΑΤΣΑ, ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ
FROM: PORT (PSATHI) – TO: POST OFFICE (CHORIO), ENIAS, ALIKI, BONATSA, KALAMITSI
12.10 – 16.15 – 18.30

ΑΠΟ: ΚΑΛΑΜΙΤΣΙ – ΠΡΟΣ: ΜΠΟΝΑΤΣΑ, ΑΛΥΚΗ, ΕΝΝΙΑΣ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΧΩΡΙΟ), ΛΙΜΑΝΙ (ΨΑΘΗ)
FROM: KALAMITSI – TO: BONATSA, ALIKI, ENIAS, POST OFFICE (CHORIO), PORT (PSATHI)
12.50 – 16.50 – 19.10

 

ΑΠΟ: ΛΙΜΑΝΙ (ΨΑΘΗ) – ΠΡΟΣ: ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΧΩΡΙΟ), ΔΕΚΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΜΑΥΡΟΣΠΗΛΙΑ
FROM: PORT (PSATHI) – TO: POST OFFICE (CHORIO), DEKAS, ELINIKA, MAVROSPILIA
12.10 – 16.15 – 18.30

ΑΠΟ: ΜΑΥΡΟΣΠΗΛΙΑ – ΠΡΟΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΑ, ΔΕΚΑΣ, ΑΛΥΚΗ, ΕΝΝΙΑΣ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (ΧΩΡΙΟ), ΛΙΜΑΝΙ (ΨΑΘΗ)
FROM: MAVROSPILIA – TO: ELINIKA, DEKAS, ALIKI, ENIAS, POST OFFICE (CHORIO), PORT (PSATHI)
12.40 – 16.45 – 19.00

 

www.gokimolos.gr/go/buslines