Ζαμπέτα Βεντούρη-Βενιού

The property
«Ζαμπέτα Βεντούρη-Βενιού»
Χωριό
Φορολογικές και Λογιστικές Υπηρεσίες

 

Τήρηση βιβλίων όλων των κατηγοριών

√ Υπολογισμός ΦΠΑ, ΦΜΥ
√ Εκκαθαριστικές δηλώσεις
√ Φορολογία εισοδήματος:
Υπολογισμός, υποβολή φορολογικών δηλώσεων ιδιωτών, επαγγελματιών, εταιριών
√ Θεωρήσεις βιβλίων
√ Έναρξη, μεταβολή, παύση επαγγελματικής δραστηριότητας
√ Φορολογικές και λογιστικές συμβουλές
√ Εκκαθαρίσεις εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων

E-mail: [email protected]
Τηλ.: 22870 51616 2287022520

https://www.gokimolos.gr/go/logistria/

Δραστηριότητες:

Λογιστικής

Τήρησης βιβλίων

Λογιστικού ελέγχου

Παροχή φορολογικών συμβουλών

Διεκπεραιώσεις

Υπεύθυνος: Ζαμπέτα Βεντούρη-Βενιού

Τοποθεσία

More from this employer
Το Μελάκι
29 Ιανουαρίου 2020
ALL WAYS CAR RENTALS
29 Ιανουαρίου 2019
Maganiotis travel
29 Ιανουαρίου 2019