Bus Timetable

KIMOLOS BUS LINES

20/6/2022 – 28/8/2022

EVERY DAY

FROM: PSATHI (PORT) – TO: CHORIO (MIZITHROU), GOUPA, KARAS, KLIMA, PRASSA
10.20-12.00-15.40-17.15-19.40

FROM: PRASSA – TO: KLIMA, KARAS, GOUPA, CHORIO (MIZITHROU), PSATHI (PORT)
10.35-12.20-16.00-17.40-19.50

FROM: PSATHI (PORT) – TO: CHORIO (MIZITHROU)
10.20-12.00-15.40-17.15-19.40

FROM: CHORIO (MIZITHROU) – TO: PSATHI (PORT)
10.45-12.30-16.15-17.55-20.00

FROM: PSATHI (PORT) – TO: CHORIO (POST OFFICE)
11.00-12.45-16.30-18.00-18.50-20.10-21.10

FROM: CHORIO (POST OFFICE) – TO: PSATHI (PORT)
10.00-11.50-13.35-17.00-19.30

FROM: PSATHI (PORT) – TO: CHORIO (POST OFFICE), ENIAS, ALIKI, BONATSA, KALAMITSI
11.00-12.45-16.30-18.00-20.10

FROM: KALAMITSI – TO: BONATSA, ALIKI, ENIAS, CHORIO (POST OFFICE), PSATHI (PORT)
11.40-13.25-16.50-18.40-20.55

FROM: PSATHI (PORT) – TO:  CHORIO (POST OFFICE), DEKAS, ELINIKA, MAVROSPILIA
11.00-12.45-18.00-20.10

FROM: MAVROSPILIA – TO: ELINIKA, DEKAS, ALIKI, ENIAS, CHORIO (POST OFFICE), PSATHI (PORT)
11.30-13.15-18.30-20.45                      

 

* BUS ROUTES MAY CHANGE WITHOUT NOTICE

 

www.gokimolos.gr/go/buslines