ΚΙΜΩΛΟΣ – Δρομολόγια Πλοίων – Κίμωλος – Μήλος και Μήλος – Κίμωλος

Λόγω πιθανών αλλαγών: Επιβεβαιώνετε το δρομολόγιο για το οποίο ενδιαφέρεστε, τις ώρες αναχώρησης και άφιξης, μέσω των πρακτορείων έκδοσης εισιτηρίων ή των πλοιοκτητριών εταιριών.

Ε/Γ-Ο/Γ ΟΣΙΑ ΜΕΘΟΔΙΑ

01/06/2022 – 19/06/2022
Από Ψάθη (Κίμωλος)
Προς Απολλωνία (Μήλος)
Δευτέρα-Τετάρτη
06:45-10:30-14:00-17:15-19:00
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή
08:00-10:30-14:00-17:15-19:00
Σάββατο-Κυριακή
09:15-10:30-13:15-17:15-19:00
Από Απολλωνία (Μήλος)
Προς Ψάθη (Κίμωλος)
Δευτέρα-Τετάρτη
07:15-11:00-14:30-17:45-19:30
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή
08:30-11:00-14:30-17:45-19:30
Σάββατο-Κυριακή
09:45-11:00-13:45-17:45-19:30

20/06/2022 – 03/07/2022
Από Ψάθη (Κίμωλος)
Προς Απολλωνία (Μήλος)
Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή
08:00-09:15-10:30-11:45-14:00-17:15-19:00
Σάββατο-Κυριακή
09:15-10:30-11:45-13:00-17:15-19:00
Από Απολλωνία (Μήλος)
Προς Ψάθη (Κίμωλος)
Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή
08:30-09:45-11:00-12:15-14:30-17:45-19:30
Σάββατο-Κυριακή
09:45-11:00-12:15-13:30-17:45-19:30

04/07/2022 – 13/07/2022
Από Ψάθη (Κίμωλος)
Προς Απολλωνία (Μήλος)
Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή
08:00-09:15-10:30-11:45-13:00-17:15-19:00-20:15
Σάββατο
09:15-10:30-11:45-13:00-17:15-19:00-20:15
Κυριακή
09:15-10:30-11:45-13:00-17:15-19:00
Από Απολλωνία (Μήλος)
Προς Ψάθη (Κίμωλος)
Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή
08:30-09:45-11:00-12:15-13:30-17:45-19:30-20:45
Σάββατο
09:45-11:00-12:15-13:30-17:45-19:30-20:45
Κυριακή
09:45-11:00-12:15-13:30-17:45-19:30

14/07/2022 – 28/08/2022
Από Ψάθη (Κίμωλος)
Προς Απολλωνία (Μήλος)
Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή
08:00-09:15-10:30-11:45-13:00-17:15-19:00-20:15
ΠέμπτηΣάββατο
09:15-10:30-11:45-13:00-15:00-17:15-19:00-20:15
Κυριακή
09:15-10:30-11:45-13:00-15:00-17:15-19:00
Από Απολλωνία (Μήλος)
Προς Ψάθη (Κίμωλος)
Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Παρασκευή
08:30-09:45-11:00-12:15-13:30-17:45-19:30-20:45
ΠέμπτηΣάββατο
09:45-11:00-12:15-13:30-15:30-17:45-19:30-20:45
Κυριακή
09:45-11:00-12:15-13:30-15:30-17:45-19:30

29/08/2022 – 18/09/2022
Από Ψάθη (Κίμωλος)
Προς Απολλωνία (Μήλος)
Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη Παρασκευή
08:00-09:15-10:30-11:45-14:00-17:15-19:00
Σάββατο-Κυριακή
09:15-10:30-11:45-13:00-17:15-19:00
Από Απολλωνία (Μήλος)
Προς Ψάθη (Κίμωλος)
Δευτέρα-Τρίτη-Τετάρτη-Πέμπτη-Παρασκευή
08:30-09:45-11:00-12:15-14:30-17:45-19:30
Σάββατο – Κυριακή
09:45-11:00-12:15-13:30-17:45-19:30

19/09/2022 – 16/10/2022
Από Ψάθη (Κίμωλος)
Προς Απολλωνία (Μήλος)
Δευτέρα-Τετάρτη
06:45-10:30-14:00-17:15
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή
08:00-10:30-14:00-17:15
Σάββατο-Κυριακή
09:00-10:30-14:00-17:15
Από Απολλωνία (Μήλος)
Προς Ψάθη (Κίμωλος)
Δευτέρα-Τετάρτη
07:15-11:00-14:30-17:45
Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή
08:30-11:00-14:30-17:45
Σάββατο-Κυριακή
09:30-11:00-14:30-17:45