ΚΙΜΩΛΟΣ: Δρομολόγια Πλοίων-“Πειραιάς-Κίμωλος” & “Κίμωλος-Πειραιάς”

Λόγω πιθανών αλλαγών: Επιβεβαιώνετε το δρομολόγιο για το οποίο ενδιαφέρεστε, τις ώρες αναχώρησης και άφιξης, μέσω των πρακτορείων έκδοσης εισιτηρίων ή των πλοιοκτητριών εταιριών.

Από 4/5/2022 έως 31/5/2022

Από ΠΕΙΡΑΙΑ
>Κάθε Δευτέρα: ΣΟΛΩΜΟΣ: 14.55 Πειραιάς-Κύθνος-Σέριφος-Σίφνος-Μήλος-23.10 Κίμωλος-Φολέγανδρος-Σίκινος-Ίος-Θήρα
>Κάθε Τετάρτη: ΣΟΛΩΜΟΣ: 14.55 Πειραιάς-Κύθνος-Σέριφος-Σίφνος-Μήλος-23.10 Κίμωλος-Φολέγανδρος-Σίκινος-Ίος-Θήρα
>Κάθε Παρασκευή: ΣΟΛΩΜΟΣ: 14.55 Πειραιάς-Κύθνος-Σέριφος-Σίφνος-Μήλος-23.10 Κίμωλος-Φολέγανδρος-Σίκινος-Ίος-Θήρα

Από ΚΙΜΩΛΟ
>Κάθε Τρίτη: ΣΟΛΩΜΟΣ: Θήρα-Ίος-Σίκινος-Φολέγανδρος-11.55 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-20.10 Πειραιάς
>Κάθε Πέμπτη: ΣΟΛΩΜΟΣ: Θήρα-Ίος-Σίκινος-Φολέγανδρος-11.55 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-20.10 Πειραιάς
>Κάθε Κυριακή: ΣΟΛΩΜΟΣ: Θήρα-Ίος-Σίκινος-Φολέγανδρος-11.55 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-20.10 Πειραιάς


Από 1/6/2022 έως 9/6/2022

Από ΠΕΙΡΑΙΑ
>Κάθε Δευτέρα: ΣΟΛΩΜΟΣ: 14.55 Πειραιάς-Κύθνος-Σέριφος-Σίφνος-Μήλος-23.10 Κίμωλος-Φολέγανδρος-Σίκινος-Ίος-Θήρα
>Κάθε Τετάρτη: ΣΟΛΩΜΟΣ: 14.55 Πειραιάς-Κύθνος-Σέριφος-Σίφνος-Μήλος-23.10 Κίμωλος-Φολέγανδρος-Σίκινος-Ίος-Θήρα
>Κάθε Παρασκευή: ΣΟΛΩΜΟΣ: 14.55 Πειραιάς-Κύθνος-Σέριφος-Σίφνος-Μήλος-23.10 Κίμωλος-Φολέγανδρος-Σίκινος-Ίος-Θήρα

Από ΚΙΜΩΛΟ
>Κάθε Τρίτη: ΣΟΛΩΜΟΣ: Θήρα-Ίος-Σίκινος-Φολέγανδρος-11.55 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-20.10 Πειραιάς
>Κάθε Πέμπτη: ΣΟΛΩΜΟΣ: Θήρα-Ίος-Σίκινος-Φολέγανδρος-11.55 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-20.10 Πειραιάς
>Κάθε Κυριακή: ΣΟΛΩΜΟΣ: Θήρα-Ίος-Σίκινος-Φολέγανδρος-11.55 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-20.10 Πειραιάς


Από 10/6/2022 έως 19/6/2022

Από ΠΕΙΡΑΙΑ
>Παρασκευή 10/6: ΣΟΛΩΜΟΣ: 07.00 Πειραιάς-Κύθνος-Σέριφος-Σίφνος-13.30 Κίμωλος-Μήλος
>Δευτέρα 13/6 (Αγίου Πνεύματος): ΣΟΛΩΜΟΣ: 07.00 Πειραιάς-12.00 Κίμωλος-Μήλος
>Τετάρτη 15/6: ΣΟΛΩΜΟΣ: 14.55 Πειραιάς-Κύθνος-Σέριφος-Σίφνος-Μήλος-23.10 Κίμωλος-Φολέγανδρος-Σίκινος-Ίος-Θήρα
>Παρασκευή 17/6: ΣΟΛΩΜΟΣ: 14.55 Πειραιάς-Κύθνος-Σέριφος-Σίφνος-Μήλος-23.10 Κίμωλος-Φολέγανδρος-Σίκινος-Ίος-Θήρα

Από ΚΙΜΩΛΟ
>Παρασκευή 10/6: ΣΟΛΩΜΟΣ: 13.40 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-21.55 Πειραιάς
>Κυριακή 12/6: ΣΟΛΩΜΟΣ: Θήρα-Ίος-Σίκινος-Φολέγανδρος-11.55 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-20.10 Πειραιάς
>Δευτέρα 13/6 (Αγίου Πνεύματος): ΣΟΛΩΜΟΣ: 12.10 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-20.25 Πειραιάς
>Τρίτη 14/6: ΣΟΛΩΜΟΣ: Θήρα-Ίος-Σίκινος-Φολέγανδρος-15.25 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-23.40 Πειραιάς
>Πέμπτη 16/6: ΣΟΛΩΜΟΣ: Θήρα-Ίος-Σίκινος-Φολέγανδρος-11.55 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-20.10 Πειραιάς
>Κάθε Κυριακή 19/6: ΣΟΛΩΜΟΣ: Θήρα-Ίος-Σίκινος-Φολέγανδρος-11.55 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-20.10 Πειραιάς

 

Από 20/6/2022 έως 3/7/2022

Από ΠΕΙΡΑΙΑ
>Κάθε Δευτέρα: ΣΟΛΩΜΟΣ: 14.55 Πειραιάς-Κύθνος-Σέριφος-Σίφνος-Μήλος-23.10 Κίμωλος-Φολέγανδρος-Σίκινος-Ίος-Θήρα
>Κάθε Τετάρτη: ΣΟΛΩΜΟΣ: 14.55 Πειραιάς-Κύθνος-Σέριφος-Σίφνος-Μήλος-23.10 Κίμωλος-Φολέγανδρος-Σίκινος-Ίος-Θήρα
>Κάθε Παρασκευή: ΣΟΛΩΜΟΣ: 07.00 Πειραιάς-Κύθνος-Σέριφος-Σίφνος-13.30 Κίμωλος-Μήλος

Από ΚΙΜΩΛΟ
>Κάθε Τρίτη: ΣΟΛΩΜΟΣ: Θήρα-Ίος-Σίκινος-Φολέγανδρος-13.55 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-22.10 Πειραιάς
>Κάθε Παρασκευή: ΣΟΛΩΜΟΣ: 13.40 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-21.55 Πειραιάς
>Κάθε Κυριακή: ΣΟΛΩΜΟΣ: Θήρα-Ίος-Σίκινος-Φολέγανδρος-11.25 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-19.40 Πειραιάς

 

Από 4/7/2022 έως 31/7/2022

Από ΠΕΙΡΑΙΑ
>Κάθε Δευτέρα: ΣΟΛΩΜΟΣ: 07.00 Πειραιάς-Κύθνος-Σέριφος-Σίφνος-13.35 Κίμωλος
>Κάθε Πέμπτη: ΣΟΛΩΜΟΣ: 09.00 Πειραιάς-Κύθνος-Σέριφος-Σίφνος-15.35 Κίμωλος-Μήλος
>Κάθε Σάββατο: ΣΟΛΩΜΟΣ: 09.00 Πειραιάς-Κύθνος-Σέριφος-Σίφνος-15.35 Κίμωλος-Μήλος
>Κάθε Κυριακή: ΣΟΛΩΜΟΣ: 07.00 Πειραιάς-Σέριφος-Σίφνος-Σίκινος- Φολέγανδρος-17.00 Κίμωλος

Από ΚΙΜΩΛΟ
>Κάθε Δευτέρα: ΣΟΛΩΜΟΣ: 13.50 Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-20.25 Πειραιάς
>Κάθε Τρίτη: ΣΟΛΩΜΟΣ: Θήρα-Ίος-Σίκινος-Φολέγανδρος-17.45 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-01.30 (Τετ.) Πειραιάς
>Κάθε Πέμπτη: ΣΟΛΩΜΟΣ: 15.50 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-00.10 (Παρ.) Πειραιάς
>Κάθε Σάββατο: ΣΟΛΩΜΟΣ: 15.50 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-00.10 (Κύρ.) Πειραιάς
>Κάθε Κυριακή: ΣΟΛΩΜΟΣ: 17.15 Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-23.50 Πειραιάς

Από 1/8/2022 έως 4/9/2022

Από ΠΕΙΡΑΙΑ
>Κάθε Δευτέρα: ΣΟΛΩΜΟΣ: 07.00 Πειραιάς-Κύθνος-Σέριφος-Σίφνος-13.35 Κίμωλος
>Κάθε Πέμπτη: ΣΟΛΩΜΟΣ: 09.00 Πειραιάς-Κύθνος-Σέριφος-Σίφνος-15.35 Κίμωλος-Μήλος
>Κάθε Σάββατο: ΣΟΛΩΜΟΣ: 09.00 Πειραιάς-Κύθνος-Σέριφος-Σίφνος-15.35 Κίμωλος-Μήλος
>Κάθε Κυριακή: ΣΟΛΩΜΟΣ: 07.00 Πειραιάς-Σέριφος-Σίφνος-Σίκινος- Φολέγανδρος-17.00 Κίμωλος

Από ΚΙΜΩΛΟ
>Κάθε Δευτέρα: ΣΟΛΩΜΟΣ: 13.50 Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-20.25 Πειραιάς
>Κάθε Τρίτη: ΣΟΛΩΜΟΣ: Θήρα-Ίος-Σίκινος-Φολέγανδρος-17.45 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-01.30 (Τετ.) Πειραιάς
>Κάθε Πέμπτη: ΣΟΛΩΜΟΣ: 15.50 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-00.10 (Παρ.) Πειραιάς
>Κάθε Σάββατο: ΣΟΛΩΜΟΣ: 15.50 Κίμωλος-Μήλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-00.10 (Κύρ.) Πειραιάς
>Κάθε Κυριακή: ΣΟΛΩΜΟΣ: 17.15 Κίμωλος-Σίφνος-Σέριφος-Κύθνος-23.50 Πειραιάς